Hvorfor?
Skriv melding
Gjesteboken
Viser: 2596-2610 av 5235
Melding nr:
2610:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 15.12.2015 - 21:08
Melding: I im gunna cruosh yuou leeke-a a cuckruech yuou fuockeeng isshule-a. I keell yuou! IEEee.
88.95.80.113

2609:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 12.12.2015 - 18:53
Melding: Kære-a menighet, Jeg kuon ikke-a it ourd nursk, mee-a jeg føler meeg guonske-a sikker på, it fi illeegefel furstår heenuondee-a - såduon ir det med Guods fulk. Fi ir meedt i it iteblere-a it pupuoleestisk perti i Duonmerk, oug pertiet skel selfsegt ougså hefe-a ie-a releegeeuns- oug kurkepuleetik, leegesum det ir figtigt fur ithfert puleetisk perti oug inhfer puleetisk befægelse-a it hefe-a it åndeleegt udguongspuonkt. Fi fil derffur gerne-a sterte-a ie-a duonsk setelleet-menighed til Sfefende-a Ourd BEEbelsenter, oug fi håber, I fil støtte-a oup oum fures irbejde-a. Med fenleeg heelsee-a Furmuonden
88.95.80.113

2608:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 11.12.2015 - 00:05
Melding: EEEee kumee-a helga! Bork Bork Bork!
88.95.80.113

2607:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 11.12.2015 - 00:03
Bosted: Sverige
Melding: Dee-a beste-a måtee-a å sterte-a degee-a på ir med ie-a gud prump. Duo trenger ikke-a inguong løfte-a på dyna fur å kjenne-a dee-a... Ougså kjent sum dee-a “persunleege-a prumpee-a” da ingee-a leeker å dele-a dee-a med deg….. Bork Bork Bork!
88.95.80.113

2606:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 09.12.2015 - 07:18
Melding: EN gruoppe-a ilermert DDE ( djefler Død Insemble-a her beffridd nue-a klessisk setuonisk kuonst. Nuee-a if deres trex : “Her blur det leef” ( ouppstuondelse-a dee-a døde-a “Finsjuon pencee-a keea” ( huong if Setuonisk “Fi skel sj sula ned jeg ha ( bringe-a ned sulee-a “Ree Ree” ( drepe-a Drepe-a ) oug “I6 ( fee-a å helfete-a ) ir furkeleeg desecreting suong beregnet på frembringe-a syn if pine-a oug helfete-a. IN sprø guong if djefelee-a -tilbeder. Grellt! Burtsett fra de-a fleste-a dårleeg oug setuonisk kuonst fra Nurge-a ir leferte-a if ie-a fyr hfem teleffunsemtelene-a seg “Spuotnik” (- setuonisk - fra gemle-a nurse-a leetteretuoree-a ). Sjekk ut ilt denne-a fyr her gjurt. Huon ir furkeleeg dårleeg inkernesjunee-a. Furkeleeg ie-a dårleeg isel muzeerffuocker. Bork Bork Bork!
88.95.80.113

2605:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 09.12.2015 - 00:08
Melding: Its a museeec ferseeun ooff zee sveedeesh cheff prugrem, vheech is efeeeleble-a fur must pletffurms. Must pusts tu zee a.s.c.b.b.b noos gruoop ere-a ebuoot peule-a vunteeng zee cheff fur zeeur system. Bork Bork Bork! Thees museeec ferseeun lets yuoo try zee cheff.
88.95.80.113

2604:
Navn: Arne
Dato: 08.12.2015 - 00:18
Melding: Ja dere er noen fjompenisser.
88.95.80.113

2603:
Navn: Jesusfolket
Dato: 07.12.2015 - 20:57
Melding: Vi som er medlemer av Jesusfolket må innrømme at vi er noen idioter - og vi skal også innrømme at vi lever på trygd.
88.95.80.113

2602:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 07.12.2015 - 16:55
Melding: Ich dasken Helga!
88.95.80.113

2601:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 06.12.2015 - 10:34
Melding: EN gruppe alarmert DDE ( djevler Død Ensemble har befridd noe klassisk satanisk kunst. Noen av deres trax : “Her blir det liv” ( oppstandelse den døde “Vinsjan pencen kaia” ( hang av Satanisk “Vi skal sj sola ned jeg ha ( bringe ned solen “Rai Rai” ( drepe Drepe ) og “E6 ( veien å helvete ) er virkelig desecrating sang beregnet på frembringe syn av pine og helvete. EN sprø gang av djevelen -tilbeder. Grellt! Bortsett fra de fleste dårlig og satanisk kunst fra Norge er leverte av en fyr hvem telefonsamtalene seg “Sputnik” (- satanisk - fra gamle norse litteraturen ). Sjekk ut alt denne fyr har gjort. Han er virkelig dårlig inkarnasjonen. Virkelig en dårlig esel motherfucker.
88.95.80.113

2600:
Navn: Jesuskirka
Dato: 23.11.2015 - 17:10
Melding: Det er nesten midnatt og du sovner på en ukedag kveld etter en hard, stressende dag på jobb, så plutselig høyt ringelyden på telefonen støte deg ut av sengen din. Nysgjerrig og irritert, du plukket opp røret og legg den til øret bare å høre noe på den andre side.Angrily, smelle deg ned telefonen og hoppet tilbake på sengen, men telefonen ringte igjen. Igjen er det ingen på den andre siden, og dette skjer tre ganger den kvelden. Du forbannet og sverger og sverget til deg selv å stoppe prank ringer fra plage deg igjen.
88.95.80.113

2599:
Navn: Jesu venner i Oslo
Dato: 22.11.2015 - 22:13
Bosted: Oslo
Melding: Yo Gud! Har du noen gang lurt på om det kunne ha vært noe mer enn vennskap mellom Jesus og disiplene hans??

Og så litt tungetale på slutten:
Heli hali hili. hehele. abrahandi. hehe.
88.95.80.113

2598:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 19.11.2015 - 19:01
Melding: Hai komen Helga!
88.95.80.113

2597:
Navn: Jesusfolket
Dato: 18.11.2015 - 16:55
Bosted: Paris, Frankrike
Melding: Gud er god.
88.95.80.113

2596:
Navn: Bibelskole gjengen
Dato: 10.11.2015 - 09:43
Bosted: Oslo
Melding: Vil du slippe det du er en sinner?

Vil du slippe det du fortjene å brannsår inne helvete

Vil du mene Jesus er sønnen av God Hvem døde på krysset å betale for din sins?

Hvis du ervillig å slippe din sinfulness og ville like for God å bevare din sjel, rettferdig anmode Seg...

Kjære Jesus,
JEG slippe det JEG er en sinner, fortjene av helvete Behage tilgi meg av meg sins og ta meg å himmelen når JEG die. JEG nåmene på Du idet meg personlig Bevarer, Samarbeidsvillig!

Nuff said.
88.95.80.113

Skriv melding
Tilbake
Fram
Antall innlegg: 5235
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
På forsiden nå:
Opphavsrett © 1999-2021 Herregud.com | Kontakt: redax@herregud.com